میزان تولید اطلاعات در جهان

میزان تولید اطلاعات در جهان  ( بخش اول )
حجم تولید اطلاعات در سطح جهان روندی کاملا"  تصاعدی و شگفت انگیز را طی می نماید . استفاده از اطلاعات در صورتیکه به تولید و ارائه دانش و دانائی  منتهی گردد ، می تواند دستاوردهای مثبتی را برای یک جامعه بدنبال داشته باشد ، درغیراینصورت فقط سرمایه ها ی ملی  که مهمترین آن عنصر زمان است را ازدست خواهیم داد.یکی از ویژگی های  مهم عصر اطلاعات ، میزان تولید ، ذخیره سازی و نشر اطلاعات  
در جهان است. اکثر کارشناسان و متخصصین فنآوری اطلاعات بر این باور می باشند که در عصر حاضر ما  با  اقیانوسی از اطلاعات  مواجه بوده و می بایست در عوض پرتاب نمودن خود به درون این اقیانوس  با نحوه شنا کردن درون آن آشنا شویم . با توجه به میزان رشد سی درصدی اطلاعات ذخیره شده در هر سال  ، ما شاهد تغییرات  اساسی در اکولوژی انسانی می باشیم. همه چیز عمومی بوده و همه چیز در حال ثبت و ضبط است . سازمان ها و موسسات ، نیازمند مدیریت هوشمندانه اطلاعات می باشند . استفاده از راه حل های مبتنی بر فنآوری اطلاعات صرفا" در این راه کارساز نبوده و ما همچنان نیازمند بررسی و آنالیز دقیق و موشکافانه اطلاعات می باشیم .بشریت امروز در حال غرق شدن در اطلاعات می باشد و ما نیازمند استفاده از روش های مطلوبتر بمظور سازماندهی  و مدیریت اطلاعات می باشیم . فنآوری اطلاعات ، هرگز جایگزین تفکر هوشمندانه و قدرت تحلیل گری انسان نخواهد شد. اطلاعات تولید شده همواره صحیح و درست نبوده ( در واژه اطلاعات هیچگونه جایگاهی در رابطه با صحت و درستی اطلاعات و حتی کیفیت پیش بینی نشده است )  و می بایست پالایش و بهینه سازی اطلاعات توسط کارشناسان متخصص هر شاخه از علوم  در جهت تولید دانش به دقت صورت پذیرید .
شاید این سوال مطرح گردد که چه میزان اطلاعات در هر سال تولید می گردد؟ در سال 2002 ، بر اساس بررسی انجام شده میزان تولید اطلاعات جدید به مرز پنج اگزابایت (
Exabytes ) رسیده است . اطلاعات تولید شده بر روی چهار رسانه ذخیره سازی کاغذ ، فیلم ، مغناطیس و نوری ، ذخیره و از طریق چهار کانال الکترونیکی  تلفن ، رادیو ، تلویزیون و اینترنت قابل دسترس  و استفاده می باشند . بر اساس تحقیقاتی که توسط دانشگاه برکلی کالیفرنیا در طی هر سال صورت می پذیرد ، حجم اطلاعات تولید شده در جهان ، منابع ذخیره سازی اطلاعات و کانال های متفاوت نشر اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار می گیرد. در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات مهم آخرین نتایج منتشر شده پروژه تحقیاتی فوق ، پرداخته و با آخرین دستاوردهای بشریت در رابطه با تولید و نشر اطلاعات ( خصوصا" اینترنت ) بیشتر آشنا شویم .در بخش اول این مقاله ، به  روش استفاده شده در تحقیق انجام شده و خلاصه ای از نتایج منشتر شده ، اشاره می گردد .

روش تحقیق
دانشگاه برکلی در سال 2000 مطالعه ای را  در زمینه  میزان تولید اطلاعات در طی سال انجام و نتایج آن نیز منشتر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت . در این گزارش، میزان تولید اطلاعات در سال 1999 بین یک تا دو اگرابایت برآورد گردید . دانشگاه فوق ، در تابستان 2003 ، تحقیقات مجددی را در این راستا و با استفاده از داده های سال 2002 انجام تا اطلاعات لازم در خصوص میزان تولید و مصرف اطلاعات بصورت دقیق تر ، مشخص گردد . برخی از داده های سال 1999 در مطالعه فوق تغییر نمودند ، علت این امر شناسائی منابع طلاعاتی جدید بود. برآورد قبلی در رابطه با میزان تولید اطلاعات در سال 1999 ، به  دو تا سه اگزابایت ، تصحیح گردید(عدم تخمین مناسب در رابطه با بایگانی سیستماتیک اطلاعات ) . در مطالعه جدید انجام شده ، دو موضوع دیگر و مرتبط با اینترنت به پروژه تحقیقاتی اضافه گردید ، در این راستا بمنظور تخمین اندازه  پوسته وب و تعریف منابع ،عملیات و محتوی صفحات وب ، نمونه هائی مختلفی از وب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .همچنین در این راستا به بررسی این موضوع هم پرداخته گردید که  کاربران به چه صورت از اطلاعات اینترنت ، استفاده می نمایند ( هدف ،عمدتا" بررسی جایگاه هارد دیسک های موجود در کامپیوترهای Desktop
بمنظور ذخیره سازی اطلاعات است ) .
با توجه به اینکه اطلاعات با فرمت های متفاوت تولید و یا از رسانه های مختلفی بمنظور توزیع آنان استفاده می گردد ،  استاندارد منحصر بفردی در رابطه با اندازه گیری میزان اطلاعات تولید شده در طی هر سال وجود ندارد ( عدم وجود یک واحد اندازه گیری استاندارد با توجه به ماهیت متفاوت اطلاعات و روش های مختلف توزیع اطلاعات ). در این راستا و بمنظور دستیابی به یک استاندارد قابل قبول ،  محقیقن دانشگاه برکلی تمامی فرمت های متفاوت اطلاعات و رسانه های ذخیره سازی را به یک استاندارد واحد تبدیل نمودند : ترا بایت (
Terabyte ) .ترابایت ، یک واحد استاندارد اندازه گیری بمنظور سنجش میزان اطلاعات جدید می باشد . استادارد فوق ، با توجه به اینکه اکثر اطلاعات جدید به شکل دیجیتال بوده و سایر فرمت های ذخیره سازی اطلاعات نیز بسرعت بسمت دیجیتالی شدن  در حرکت بوده ( مثلا" تصاویر دیجیتال جایگزین تصاویر سنتی )، و یا بصورت دیجیتال آرشیو می شوند ( مثلا" نشر روزنامه ها بر روی وب )  مفید و کارساز خواهد بود . استاندارد فوق ، صرفا" به ارزیابی و سنجش حجم اطلاعات تولید شده اشاره داشته و در رابطه با کیفیت اطلاعات با یک فرمت خاص و یا کاربرد آن در جهت اهداف متفاوت ، معیاری را ارائه نمی دهد .
جدول زیر واحدهای متفاوت سنجش و اندازه گیری اطلاعات دیجیتال را نشان می دهد . در این راستا و بمنظور تجسم  ابعاد هر یک از واحدهای فوق  ، نمونه مثال هائی نیز ذکر شده است تا برداشت و تصوری واقعی از واحد اندازه گیری در ذهن خوانند ایجاد گردد .( مثال های ارائه شده با تقریب می باشند ) .

یک اگزابایت چقدر است ؟

- معادل ده به توان سه بایت ( 1,000  = 103)
-  دو کیلو بایت معادل  یک صفحه تایپ شده
-  یکصد کیلو بایت معادل یک تصویر با دقت پائین

Kilobyte (KB)

- معادل ده به توان شش بایت (1,000,000 = 6 10 )
- یک مگابایت : یک فلاپی دیسک 3/5 اینچ
- دو مگابایت : یک تصویر با کیفیت بالا
- پنج مگابایت : تمامی نوشته های شکسپیر
- ده مگابایت : یک دقیقه صوت با کیفیت بالا
- یکصد مگابایت : کتاب های موجود در قفسه  ای یک متری
- پانصد مگابایت : یک
CD-ROM

Megabyte (MB)

- معادل ده به توان نه بایت ( 1,000,000,000 = 9 10 )
- یک گیگابایت : یک کامیون مملو از کتاب
- بیست گیگابایت : یک مجموعه هنری با کیفیت از آثار بتهون
- یکصد گیابایت : کف یک کتابخانه مملو از مجلات دانشگاهی

Gigabyte (GB)

- معادل ده به توان دوازده بایت  ( 1,000,000,000,000 = 12 10 )
- یک ترابایت : تبدیل 50،000 درخت به کاغذ و چاپ آنان
-  دو ترابایت : یک کنابخانه تحقیاتی در دانشگاه
-  چهارصد ترابایت : یک بانک اطلاعاتی بسیار حجیم

Terabyte (TB)

- معادل ده به توان پانزده بایت ( 1,000,000,000,000,000 = 15 10 )
- یک پتابایت : معادل داده تولید شده سه سال  در
EOS
-  دو پتابایت : تمامی کتابخانه های تحقیقاتی دانشگاه های امریکا
- دویست پتابایت : تمامی اطلاعات چاپ شده

Petabyte (PB)

- معادل ده به توان هیجده بایت ( 1,000,000,000,000,000,000 = 18 10 )
- دو اگزابایت : تمامی اطلاعات تولید شده در سال 1999
- پنج اگزابایت : تمامی کلمات صحبت شده از زمان خلقت بشر

Exabyte (EB)

 

خلاصه گزارش  

·         حجم اطلاعات ذخیره شده در سال 2002 ، بالغ بر پنج اگزابایت بوده است که معادل نیم میلیون کتابخانه دیجیتالی جدید است.

·         اطلاعات ذخیره شده در طی هر سال سی درصد رشد می نماید ( هر سه سال حجم اطلاعات ذخیره شده دو برابر می گردد) .

·          بر اساس تحقیات انجام شده توسط پروفسور Peter Lyman  و Hal Varian از دانشکده مدیریت اطلاعات وسیستم ها در دانشگاه برکلی ، میزان تولید اطلاعات در سال 1999، بین دو تا سه اگرابایت تخمین زده شده است . اغلب اطلاعات فوق ، ( 92 % ) بر روی رسانه های ذخیره سازی مغناطیسی ( عمدتا" هارد دیسک ) ذخیره شده اند .

·         در مطالعه انجام شده ، در رابطه بانحوه پردازش این حجم از اطلاعات توسط انسان ، تحقیقی انجام نشده است .بررسی نحوه مصرف این اطلاعات و نحوه برخورد انسان با این حجم از اطلاعات در دستور کار تحقیق سال آینده قرار داده شده است .

·         حجم اطلاعات ذخیره شده، تمامی اطلاعات تولید شده در جهان را شامل نمی شود . کانال های الکترونیکی ( تلویزیون ، رادیو، تلفن و اینترنت ) سه و نیم برابر اطلاعات بیش از اطلاعات  ذخیره شده در سال 2002 را تولید  نموده اند . اکثر این اطلاعات از طریق تلفن مبادله شده که  ذخیره نمی گردند . درصورتیکه قصد ذخیره سازی اطلاعات فوق وجود داشته باشد ، به فضای ذخیره سازی معادل  3  / 17   اگزابایت ، نیاز خواهد بود.

·         اطلاعات موجود در صفحات عمومی وب ، بالغ بر  172 ترابایت تخمین زده شده است .

·         عدم کاهش استفاده از کاغذ علیرغم  رشد ذخیره سازی اطلاعات بصورت دیجیتال یکی از نکات جالب در تحقیق انجام شده است . حجم اطلاعاتی ذخیره شده  ( منتشر شده ) بر روی کاغذ در فاصله بین سال های 1999 تا 2000 ، رشدی معادل 36 % را داشته است .استفاده از کاغذ بمنظور چاپ اسناد ادارات و نامه های الکترونیکی، علت اصلی این موضوع می باشد ( نه اینکه از آنان بمنظور نشر کتب و یا روزنامه ها استفاده شده باشد ) .حجم داده ذخیره شده بصورت مغناطییسی در فاصله سال های 1999 تا سال 2000 ، رشدی معادل 80 % را داشته است .

·          رسانه های ذخیره سازی چاپی ، فیلم ، مغناطیسی و نوری بیش از پنج اگزابایت از اطلاعات  را  طی سال 2002 ، در خود ذخیره نموده اند . نود و دو در صد از اطلاعات جدید بر روی رسانه های ذخیره سازی مغناطیسی ، عمدتا" هارد دیسک ها ، ذخیره شده است .( محتوی نوزده میلیون کتاب موجود در کنابخانه کنگره امریکا صرفا" به ده ترابایت فضا نیاز خواهد داشت . پنج اگزابایت ، فضائی معادل ذخیره سازی نیم میلیون کتابخانه در حد واندازه کتابخانه کنگره امریکا می باشد ).

·         هارد دیسک ها ، اکثر اطلاعات جدید را در خود ذخیره می نمایند.  بیش از 92 % از اطلاعات جدید بر روی رسانه های مغناطیسی ذخیره می گردند ( عموما" هارد دیسک ها ) .فیلم  7 % ، کاغذ حدود یکصدم درصد  و  رسانه های نوری  حدود دو هزارم درصد از اطلاعات را در خود ذخیره می نمایند .

·          چهل درصد از اطلاعات جدید در امریکا  تولید می گردد:  33 % از اطلاعات چاپی جدید، 30 % از عناوین فیلم جدید ، 40 % از اطلاعات ذخیره شده بر روی رسانه های نوری و تقریبا" 50 % از اطلاعات ذخیره شده بر روی رسانه مغناطیسی

·         میزان اطلاعات موجود به ازاء هریک از ساکنین زمین نیز روندی تصاعدی را طی می نماید . بر اساس گزارش Population Reference Bureau   ، جمعیت جهان 3 / 6 میلیارد نفر می باشد . بنابراین با توجه به حجم اطلاعات تولید شده طی یکسال ، سهم هر یک از ساکنین زمین  800 مگابایت  می باشد . بمنظور ذخیره نمود ن 800 مگا بایت اطلاعات بر روی کاغذ به حدود نه متر کاغذ نیاز خواهد بود.

·         جریان اطلاعات از طریق کانال های الکترونیکی متفاوت ( تلفن ، تلویزیون ، رادیو ، اینترنت ) طی سال 2002 حدود هیجده اگزابایت  در سطح جهان بوده است . 98 % اطلاعات فوق از طریق خطوط تلفن ارسال و یا دریافت شده است  ( شامل صوت و داده بر روی خطوط ثابت و بدون کابل ) .

·         در صورت ذخیره دیجیتال تمامی ارتباطات تلفنی در سطح جهان (خطوط ثابت و موبایل ) ، به فضائی معادل 3 / 17 اگزابایت  نیاز خواهد بود .( 98 % از تمامی اطلاعات ارسال شده در فرآیند نشر الکترونیکی اطلاعات که اغلب آنان شخص به شخص بوده است ).

·       &

/ 1 نظر / 174 بازدید

سلام استاد عزیز و محترم. خسته نباشید. خیلی مطالب جامع و کامل و خوبی بود. خواستم بابت گذاشتن این مطلب ازتون تشکر کنم. سبز باشید[لبخند][قلب][لبخند]