مدیریت برقلبها

آنچه در ذیل بیان می‌شود خلاصه ‌ از کتاب مدیریت بر قلب‌ها نوشته کنث ‌بلانچارد است

 •  واداشتن انسان‌ها به درست کار کردن اندیشه بسیار مهمی در مدیریت است.  
 • تنها تشویق‌های بجا مؤثر هستند اگر همواره بگوییم از همه کارهایتان سپاسگزارم، موضوع بی‌معنی می‌شود.  
 • یک نفری که کارکرد ناچیز و نفردیگری که کارکرد برجسته دارد، بگوییم کارتان خوب است. نزد اولین فرد خنده‌دار و دومی از انگیزه می‌افتد.
  آنان که از خود احساس خوبی دارند نتیجه خوبی هم ببار می‌آورند.       
 • فعالیت‌هایی برای انسان انگیزه آفرین است که بازخوردی از نتیجه‌های دلخواه به وی برساند. 
 • همواره می‌توان درباره خود دو احساس را برگزید، خوشبختی و شوربختی چرا کسی باید دومی را انتخاب کند؟
 • کارهای بی‌ارزش را خوب انجام دادن چه سود؟! 
 • آنگاه که از یادگیری بازماندید به رشدخود پایان داده‌اید. سه چیز را گریز نیست، مرگ، مالیات و دگرگونی. 
 • به جای سخت‌کوشی، هوشمندانه‌تر کار کنید.
 • برخی نوشته‌اند و جلوی چشمانشان است که « فقط ننشین، برو کاری انجام بده! »ولی من می‌گویم، تنها به هر کاری که پیش آمد مپرداز، کمی بنشین! 
 • سخت آغاز کردن و سپس نرم شدن، آسانتر از نرم آغاز کردن و پس از آن به سختی گراییدن می‌باشد. رها کردن آسانتر ازسخت گرفتن است. 
 • مدیران باید بدانند که کار خوب حالت سفر را دارد نه مقصد. 
 • مدیر بهتر است مورد احترام باشد تا همه پسند. 
 • فروتنان خود کم‌بین نیستند، تنها کم به خود می‌اندیشند. 
 • کارکنان را دست بالا بگیرید تا آنان هم خود را شایسته‌تر بدانند. 
 • زندانی کردن اندیشه‌های خوب درذهن همتای گوشه‌نشینی است 
 • نمی‌توان خلاف وجدان کار کردن و احساس بدنداشت. 
 • بزرگ بیندیشید! بزرگ عمل کنید! بزرگ باشید! 
 • زندگی از آن شماست خودتان باید طرح آن را بریزید، همانگونه که می‌خواهید! 
 • همینکه راه افتادید به یاد داشته باشید که همه سفرها با یک گام کوچک آغاز می‌شوند و گام به گام ادامه می‌یابند. از سفر لذت ببرید! نخستین گام در رسیدن به مقصد دانستن راه است. 
 • گفتارتان را کردار کنید. 
 • رهبری فرمان بر مردم نیست، کار با مردم است. 
 • نو امروزی، کهنه فرداست.
 • در جوانی سلامتی را در ثروت اندوزی فدا می‌کنیم و در پیری ثروت را در کسب دوباره سلامتی. 
 • انسان‌ها خود خوبند، رفتارشان است که گاهی دردسر آفرین می‌شود.
                                     http://modirestan.mihanblog.com 
/ 0 نظر / 47 بازدید